Bekijk alle blog items

Wat is een ouderschapsplan?

Geschreven op 18-12-2020

Als je gaat scheiden en samen kinderen hebt, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt niet alleen voor partners die getrouwd waren, maar ook als je een geregistreerd partnerschap had of samenwoonde met gezamenlijk gezag. Een ouderschapsplan geeft duidelijkheid, en kan problemen in de toekomst voorkomen. Maar wat staat er nou precies in en hoe stel je het op?


Wat is een ouderschapsplan precies?
Heel simpel gezegd is het een document met afspraken over de kinderen. Zo kun je denken aan de omgangsregeling, alimentatie, medische aangelegenheden en meer. Dit document is juridisch correct en bevat heldere informatie, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. In de praktijk geeft dit duidelijkheid en rust.

Inhoud van het plan
In een ouderschapsplan dienen er een aantal onderwerpen opgenomen te worden. Om het makkelijker te maken, hebben we een concreet lijstje gemaakt van de belangrijkste onderwerpen:


 • Verdeling van zorg en opvoeding (zorgregeling)

 • Omgang met de kinderen (omgangsregeling)

 • Verdeling van de kosten (kinderalimentatie)

 • Hoe de ouders elkaar informeren (communicatie)


Uiteraard kunnen er nog andere onderwerpen voorbij komen. Zo kun je denken aan medische aangelegenheden, wat de regels zijn m.b.t. verhuizing, wanneer een regeling mag worden aangepast of hoe je samen beslissingen maakt over belangrijke onderwerpen zoals schoolkeuze. Dit is iets wat je samen met je ex-partner kan bespreken.

De kinderen erbij betrekken
Het ouderschapsplan moet je met de kinderen bespreken. Uiteraard is het per leeftijd verschillend hoe betrokken ze erbij raken, maar het is belangrijk dat zij inspraak hebben. Voor kinderen is het erg belangrijk dat er naar ze geluisterd wordt, zodat ze hun eigen wensen ook kenbaar kunnen maken. Zij zijn immers degenen over wie het ouderschapsplan gaat. Trek niet te snel conclusies, maar luister goed naar ze en laat ze gezien en gehoord voelen. Maar uiteindelijk zijn jullie, de ouders, uiteraard wel degenen die de beslissingen nemen. Dat is wel belangrijk om vanaf het begin af aan duidelijk te maken.


Hulp nodig?
Een ouderschapsplan samenstellen kan erg lastig zijn, en soms lukt het niet om het eens te worden over bepaalde zaken. Je kan er dan voor kiezen om contact op te nemen met een advocaat of mediator. Samen met deze contactpersoon kunnen jullie samen nogmaals proberen om een mooi plan op te stellen. Helaas komt het soms voor dat ouders toch niet tot volledige overeenstemming komen over de inhoud. Er kan dan een beroep worden gedaan op een in de wet opgenomen uitzonderingsgrond. Ouders dienen dan aan te kunnen tonen dat zij voldoende inspanning hebben getoond, waarna de rechtbank beslissingen neemt over de punten waar de ouders het niet met elkaar eens zijn.

Ervaringen van andere gescheiden ouders.

Tips & Adviezen

Één tarief, alles inbegrepen.

Start vandaag nog.


  2 maanden gratis
  Probeer ScheidingsApp.nl nu tijdelijk 2 maanden gratis en ervaar het gemak van een gezamenlijke agenda.

  Laag maandtarief á € 4,95
  Gemakkelijk te voldoen per maand of per jaar via iDeal.

  Maandelijks opzegbaar
  Geen verborgen kosten en geen moeilijke contracten. Wij maken het je makkelijk!

Maandelijks Jaarlijks
4,95
Per maand, per ouder.
collega-img